Audio Truyện Ma | Bóng ma ở bể bơi Qua giọng đọc của MC A tủn

 lẽ đây là lần đầu tiên tôi kể câu chuyện này cho các bạn nghe, một câu …

Chỉ là những cái bóngtrắng với mái tóc dài thậm thượt  tụi bây đã cuống lên …

ra hoàn toàn nó chẳng còn gì gọi là mắt, mũi hay miệng gì cả bởi số lượng của nó …

Audio vyvy xin cảm các bạn đã nghe truyện

Ấn vào để hiện Comment Facebook

Truyện liên quan

7